Trường Mầm non Song ngữ Phạm Tu

Thông tin chi tiết

Địa chỉ XV22+6HG, Khu Đô Thị Mới, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 024 6662 8080
Trang web
Vị trí chính xác 209.505.587, 10.585.146.739.999.900


Địa chỉ Trường Mầm non Song ngữ Phạm Tu ở đâu?

XV22+6HG, Khu Đô Thị Mới, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Mầm non Song ngữ Phạm Tu như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:30], Thứ Ba:[07:00-17:30], Thứ Tư:[07:00-17:30], Thứ Năm:[07:00-17:30], Thứ Sáu:[07:00-17:30], Thứ Bảy:[Đóng cửa]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Trường Mầm Non Tư Thục Xuân Mai - Bình Đa