Trường Mầm Non Thùy Vân – Phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu, Phường 3

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 31 Đ. Hoàng Hoa Thám, Phường 3, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3525 577
Trang web mnthuyvanvt.brvt.edu.vn
Vị trí chính xác 103.403.852, 10.708.090.059.999.900


Địa chỉ Trường Mầm Non Thùy Vân - Phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu ở đâu?

31 Đ. Hoàng Hoa Thám, Phường 3, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Mầm Non Thùy Vân - Phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu như thế nào?

Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  INS English Nhơn Trạch - ấp 1