Trường mẫu giáo Xuân Đào, Phường Thống Nhất

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Bình Giã, Phường Thống Nhất, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 091 384 95 81
Trang web
Vị trí chính xác 103.760.102, 1.071.034.141


Địa chỉ Trường mẫu giáo Xuân Đào ở đâu?

Bình Giã, Phường Thống Nhất, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường mẫu giáo Xuân Đào như thế nào?

Thứ Năm:[08:00-16:00], Thứ Sáu:[08:00-16:00], Thứ Bảy:[08:00-16:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-04:00], Thứ Ba:[08:00-04:00], Thứ Tư:[08:00-16:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Học Vẽ Mỹ Thuật - Maris Art, Thái Bình