Trường THCS Nguyễn Thanh Đằng, Hoà Long

Thông tin chi tiết

Địa chỉ G6C5+92G, ĐT52, Hoà Long, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3821 464
Trang web
Vị trí chính xác 105.209.426, 10.720.758.529.999.900


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Trường Mầm non Đôrêmon - Hiệp Phước