Trường THCS Nhơn Hòa Lập – Nhơn Hoà Lập

Thông tin chi tiết

Địa chỉ JWGC+FJ8, Nhơn Hoà Lập, Tân Thạnh, Long An, Việt Nam
Số điện thoại 0272 3948 457
Trang web
Vị trí chính xác 10.626.153, 1.059.215.917


Địa chỉ Trường THCS Nhơn Hòa Lập ở đâu?

JWGC+FJ8, Nhơn Hoà Lập, Tân Thạnh, Long An, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường THCS Nhơn Hòa Lập như thế nào?

Thứ Hai:[06:00-17:30], Thứ Ba:[06:00-17:30], Thứ Tư:[06:00-17:30], Thứ Năm:[06:00-17:30], Thứ Sáu:[06:00-17:30], Thứ Bảy:[06:00-17:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Trường Trung Học cơ sở Phan Bội Châu. - TT. Gia Ray