Trường THCS Tô Hiệu

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 347 P. Tô Hiệu, Hồ Nam, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3710 106
Trang web c2tohieuhp.edu.vn
Vị trí chính xác 208.495.693, 10.667.343.129.999.900


Địa chỉ Trường THCS Tô Hiệu ở đâu?

347 P. Tô Hiệu, Hồ Nam, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường THCS Tô Hiệu như thế nào?

Thứ Bảy:[06:30-17:10], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[06:30-17:10], Thứ Ba:[06:45-17:10], Thứ Tư:[06:30-17:10], Thứ Năm:[06:30-17:10], Thứ Sáu:[06:30-17:10]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  THCS Phước Minh, Phước Minh