Trường Thcs Trần Hưng Đạo

Thông tin chi tiết

Địa chỉ RMJ5+G3M, Quán Trữ, Kiến An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0325 155 006
Trang web
Vị trí chính xác 208.313.389, 1.066.576.764


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Trường THCS Tân Bửu - Bửu Long