Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh – Long Bình Tân

Thông tin chi tiết

Địa chỉ KP1, P.Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai, Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0251 3834 289
Trang web
Vị trí chính xác 109.019.234, 10.685.290.599.999.900


Địa chỉ Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh ở đâu?

KP1, P.Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai, Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh như thế nào?

Thứ Tư:[07:00-16:30], Thứ Năm:[07:00-16:30], Thứ Sáu:[07:00-16:30], Thứ Bảy:[07:00-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-16:30], Thứ Ba:[07:00-16:30]

Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3174df1acdd49e43:0xd9edebcc4d688ff

Xem thêm:  Trường THPT Bùi Thị Xuân - Thuận Hoà