Trường THPT Nguyễn Khuyến, Phường 12

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Đường Nguyễn Gia Thiều, Phường 12, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 780000, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3591 789
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 104.102.315, 1.071.484.423


Địa chỉ Trường THPT Nguyễn Khuyến ở đâu?

Đường Nguyễn Gia Thiều, Phường 12, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 780000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường THPT Nguyễn Khuyến như thế nào?

Thứ Năm:[06:00-18:00], Thứ Sáu:[06:00-18:00], Thứ Bảy:[06:00-18:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[06:00-18:00], Thứ Ba:[06:00-18:00], Thứ Tư:[06:00-18:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  ISHCMC - American Academy - An Phú