Trường THPT Nguyễn Khuyến

Thông tin chi tiết

Địa chỉ JGRQ+3VH, Tam Cường, Vĩnh Bảo, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3685 234
Trang web
Vị trí chính xác 206.401.805, 10.653.972.619.999.900


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Trường Trung Học Cơ Sở Vũng Tàu, Phường 1