Trường THPT Quang Trung

Thông tin chi tiết

Địa chỉ WJVG+CXH, xóm 6-7, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3674 937
Trang web thptquangtrung.com
Vị trí chính xác 209.435.656, 1.066.274.725


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Trường THCS Võ Văn Truyện, Thanh Điền