Trường THPT Trường Chinh – Hoà Ninh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ FWP9+C47, Hoà Ninh, Di Linh, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0263 3794 066
Trang web
Vị trí chính xác 114.860.288, 1.079.177.929


Địa chỉ Trường THPT Trường Chinh ở đâu?

FWP9+C47, Hoà Ninh, Di Linh, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường THPT Trường Chinh như thế nào?

Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00], Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Trường THPT Trường Chinh - Phường