Trường tiểu học Bạch Đằng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1071 Tôn Đức Thắng, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3835 647
Trang web
Vị trí chính xác 208.683.904, 1.066.522.603


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Trường tiểu học Bàu Năng A, Bàu Năng