Trường Tiểu Học Bình Thạnh, Bình Hòa

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 26FG+FW6, ẤP BÌNH HÒA, Xã BÌNH THẠNH,, HUYỆN TRẢNG BÀNG,, TÂY NINH, Bình Hòa, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3889 118
Trang web
Vị trí chính xác 110.219.636, 10.622.483.129.999.900


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC AN, Châu Đức