Trường tiểu học Hoàng Hoa Thám – Hố Nai

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 43 Đường Lê Đại Hành, Hố Nai, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0251 3882 640
Trang web tpbienhoa.edu.vn
Vị trí chính xác 109.703.938, 10.688.463.229.999.900


Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3174ddc16f3fdc17:0xa346ffa7b35342e5

Xem thêm:  Trường tiểu học Kim Dinh, Kim Dinh