Trường Tiểu Học Huế Star – Xuân Phú

Thông tin chi tiết

Địa chỉ FJ73+9M4, Đ. Lê Quang Đạo, Xuân Phú, Thành phố Huế, Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3942 827
Trang web hss.edu.vn
Vị trí chính xác 16.463.387, 1.076.041.965


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Trường Tiểu Học Ninh Gia - Ninh Gia