Trường Tiểu Học Lê Lợi – Phường 6

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 287 Đường Hai Bà Trưng, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0263 3821 269
Trang web
Vị trí chính xác 119.516.917, 1.084.314.644


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Trường Tiểu Học Tấn Đức - Tân Trụ