Trường Tiểu học Long Thành A, TT. Long Thành

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 286 Lê Duẩn, TT. Long Thành, Long Thành, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0251 3844 128
Trang web
Vị trí chính xác 107.854.086, 106.953.696


Địa chỉ Trường Tiểu học Long Thành A ở đâu?

286 Lê Duẩn, TT. Long Thành, Long Thành, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Tiểu học Long Thành A như thế nào?

Thứ Năm:[06:30-17:30], Thứ Sáu:[06:30-17:30], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[06:30-17:30], Thứ Ba:[06:30-17:30], Thứ Tư:[06:30-17:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Trường tiểu học Phước Thạnh - Phước Thạnh