Trường Tiểu Học Ngọc Hải

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Ngõ 145 Sơn Hải, Ngọc Hải, Đồ Sơn, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3861 041
Trang web
Vị trí chính xác 207.174.747, 10.678.735.209.999.900


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  TRƯỜNG BIÊN PHÒNG 2, Tân Phú