Trường tiểu học Tân Phú, Phường Tân Phú

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Đường 138, Khu phố 2, Phường Tân Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3896 0701
Trang web thtanphuq9.hcm.edu.vn
Vị trí chính xác 108.660.508, 1.068.080.667


Địa chỉ Trường tiểu học Tân Phú ở đâu?

Đường 138, Khu phố 2, Phường Tân Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường tiểu học Tân Phú như thế nào?

Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Trường Tiểu học Tân Thiện - Phường Tân Thiện