Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, Tân Phong

Thông tin chi tiết

Địa chỉ R6 Đặng Đại Độ, Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 5410 6926
Trang web
Vị trí chính xác 10.733.033.599.999.900, 10.671.056.569.999.900


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN BỘI CHÂU - Khu Phố 2