Trường Trung học Phổ thông Anhxtanh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 29 Nguyễn Trãi, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3550 756
Trang web c3anhxtanhhp.edu.vn
Vị trí chính xác 20.865.225, 10.669.519


Địa chỉ Trường Trung học Phổ thông Anhxtanh ở đâu?

29 Nguyễn Trãi, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Trung học Phổ thông Anhxtanh như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[06:00-18:00], Thứ Ba:[06:00-18:00], Thứ Tư:[06:00-18:00], Thứ Năm:[06:00-18:00], Thứ Sáu:[06:00-18:00], Thứ Bảy:[06:00-18:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Trường THPT Nguyễn Huệ, TT. Bến Cầu