Trường Trung Học VINSCHOOL

Thông tin chi tiết

Địa chỉ VM78+M7F, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 024 3975 3333
Trang web
Vị trí chính xác 208.641.962, 10.666.568.679.999.900


Địa chỉ Trường Trung Học VINSCHOOL ở đâu?

VM78+M7F, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Trung Học VINSCHOOL như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:30], Thứ Ba:[07:30-17:30], Thứ Tư:[07:30-17:30], Thứ Năm:[07:30-17:30], Thứ Sáu:[07:30-17:30], Thứ Bảy:[07:30-17:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Trường Mầm Non Bình Minh