UBND phường 11, Phường 11

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 91 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3855 5073
Trang web
Vị trí chính xác 10.754.690.499.999.900, 1.066.624.626


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Bến Nghé