UBND phường Hòa Khê – Hòa Khê

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 212 Hà Huy Tập, Hòa Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3725 679
Trang web hoakhe.danang.gov.vn
Vị trí chính xác 16.061.574, 10.819.134.729.999.900


Địa chỉ UBND phường Hòa Khê ở đâu?

212 Hà Huy Tập, Hòa Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của UBND phường Hòa Khê như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-11:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00]

Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314219aa1bb0e101:0x82f506c25682ca8c

Xem thêm:  Phòng Giáo Dục Đào Tạo Huyện Lâm Hà - Đình Văn