UBND phường Tân Hưng Thuận, Khu Phố 4

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Số 3 đường DN6, phường, Khu Phố 4, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3715 9485
Trang web quan12.hochiminhcity.gov.vn
Vị trí chính xác 10.840.957.999.999.900, 1.066.237.335


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Ủy Ban Nhân Dân Xã Hưng Hòa - Ấp 3