UBND phường Tân Thành, Tân Thành

Thông tin chi tiết

Địa chỉ QJRM+W8Q, Đ. Độc Lập, Tân Thành, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3842 6405
Trang web
Vị trí chính xác 10.792.346.499.999.900, 10.663.335.509.999.900


Địa chỉ UBND phường Tân Thành ở đâu?

QJRM+W8Q, Đ. Độc Lập, Tân Thành, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của UBND phường Tân Thành như thế nào?

Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00], Thứ Bảy:[07:00-11:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  UBND phường 5 - Quận 10, Phường 5