UKA – UK Academy Huế – Phú Thượng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ FJV3+6WC, Tỉnh lộ 10, Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế 49000, Việt Nam
Số điện thoại 0707 066 988
Trang web uka.edu.vn
Vị trí chính xác 16.493.057.699.999.900, 1.076.047.648


Địa chỉ UKA - UK Academy Huế ở đâu?

FJV3+6WC, Tỉnh lộ 10, Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế 49000, Việt Nam

Giờ làm việc của UKA - UK Academy Huế như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Trường Mầm Non D'ran - D'Ran