UNIQLO – Tân Phong

Thông tin chi tiết

Địa chỉ SC VivoCity, 1058 Nguyễn Văn Linh, Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3535 1182
Trang web uniqlo.com
Vị trí chính xác 107.296.727, 1.067.025.627


Địa chỉ UNIQLO ở đâu?

SC VivoCity, 1058 Nguyễn Văn Linh, Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của UNIQLO như thế nào?

Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00], Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Shop Thời Trang Thủy, Long Hương