UP – Tea & Coffee

Thông tin chi tiết

Địa chỉ VP67+F9V, Vạ Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0899 272 689
Trang web
Vị trí chính xác 208.612.404, 1.067.134.119


Địa chỉ UP - Tea & Coffee ở đâu?

VP67+F9V, Vạ Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của UP - Tea & Coffee như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Câu Cá Giải Trí 518, ấp Chánh