V Lounge – Hòa Thuận Đông

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 363C+VX4, Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0389 223 738
Trang web
Vị trí chính xác 16.054.647, 1.082.224.387


Địa chỉ V Lounge ở đâu?

363C+VX4, Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của V Lounge như thế nào?

Thứ Bảy:[21:00-02:30], Chủ Nhật:[21:00-02:30], Thứ Hai:[21:00-02:30], Thứ Ba:[21:00-02:30], Thứ Tư:[21:00-02:30], Thứ Năm:[21:00-02:30], Thứ Sáu:[21:00-02:30]

Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x31421955e75fa37b:0xa81c66b3bd40c8ad

Xem thêm:  Đại Lý Trà Tâm Lan - Bình Lợi