Văn phòng cho thuê -Thành Lợi Building – Vĩnh Trung

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 247 Nguyễn Văn Linh, Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 090 577 88 99
Trang web
Vị trí chính xác 160.598.755, 1.082.126.189


Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3142191aff587a13:0x482360226dfdc05

Xem thêm:  Trung tâm Phát triển Hợp tác quốc tế thành phố Đà Nẵng - ICDC - Thạch Thang