Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Tuấn, Khu đô thị Him Lam

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 24-26 Đường số 5, Khu đô thị Him Lam, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 309 08 73
Trang web masocongty.vn
Vị trí chính xác 107.407.503, 10.669.754.019.999.900


Địa chỉ Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Tuấn ở đâu?

24-26 Đường số 5, Khu đô thị Him Lam, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Tuấn như thế nào?

Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00], Thứ Bảy:[07:30-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1 HẢI DƯƠNG