Văn Phòng Công Chứng Thành Đông

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 38 Trần Bình Trọng, P. Trần Phú, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0220 3830 133
Trang web
Vị trí chính xác 20.937.600.699.999.900, 10.633.140.739.999.900


Địa chỉ Văn Phòng Công Chứng Thành Đông ở đâu?

38 Trần Bình Trọng, P. Trần Phú, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Văn Phòng Công Chứng Thành Đông như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00], Thứ Bảy:[07:30-11:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Văn phòng Công Chứng Bến Thành, Phường Nguyễn Thái Bình