Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Hàng Hải Quốc Tế

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Phòng 223, Tầng 2, Khách Sạn Dầu Khí, Số 441, Đà Nẵng, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Thành Phố Hải Phòng, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3796 079
Trang web
Vị trí chính xác 2.086.103, 10.672.024.859.999.900


Xem thêm:  Công Ty Cổ Phần Vận Tải Tốc Hành Mai Linh Đà Nẵng - Hoà An