Văn Phòng Phẩm, Phường 5

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 416/1 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 6258 1176
Trang web namkhangcorp.com.vn
Vị trí chính xác 107.698.957, 10.668.377.509.999.900


Địa chỉ Văn Phòng Phẩm ở đâu?

416/1 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Văn Phòng Phẩm như thế nào?

Thứ Tư:[07:30-17:30], Thứ Năm:[07:30-17:30], Thứ Sáu:[07:30-17:30], Thứ Bảy:[07:30-17:30], Chủ Nhật:[09:00-12:00], Thứ Hai:[07:30-17:30], Thứ Ba:[07:30-17:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Văn Phòng Phẩm Bảo Tín - TT. Tràng Bỏm