Văn phòng Tổng Công Ty Xd Thủy Lợi 4, Phường 26

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 205 Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0835 119 738
Trang web thuyloi4.com.vn
Vị trí chính xác 10.815.873.199.999.900, 1.067.068.245


Địa chỉ Văn phòng Tổng Công Ty Xd Thủy Lợi 4 ở đâu?

205 Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Văn phòng Tổng Công Ty Xd Thủy Lợi 4 như thế nào?

Thứ Năm:[06:00-17:00], Thứ Sáu:[06:00-17:00], Thứ Bảy:[06:00-17:00], Chủ Nhật:[06:00-17:00], Thứ Hai:[06:00-17:00], Thứ Ba:[06:00-17:00], Thứ Tư:[06:00-17:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Công ty TNHH Trường Lộc - Long Thạnh Mỹ