VẬT LiỆU XÂY DỰNG HỒNG SƠN, Phường 15

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 210 Bạch Đằng, P.24,Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh, Phường 15, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3899 1187
Trang web
Vị trí chính xác 108.030.641, 1.067.057.657


Địa chỉ VẬT LiỆU XÂY DỰNG HỒNG SƠN ở đâu?

210 Bạch Đằng, P.24,Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh, Phường 15, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của VẬT LiỆU XÂY DỰNG HỒNG SƠN như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-12:30], Thứ Hai:[07:00-17:30], Thứ Ba:[07:00-17:30], Thứ Tư:[07:00-17:30], Thứ Năm:[07:00-17:30], Thứ Sáu:[07:00-17:30], Thứ Bảy:[07:00-17:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  CỬA HÀNG VLXD THIỆN HƯNG - Trường Lộc