VDD Lawyers – Thanh Khê Đông

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 629 Điện Biên Phủ, Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 6556 600
Trang web vdd.vn
Vị trí chính xác 1.606.414, 1.081.820.054


Địa chỉ VDD Lawyers ở đâu?

629 Điện Biên Phủ, Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của VDD Lawyers như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00]

Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314218307780e03b:0x4dcee55b211ee446

Xem thêm:  Công ty Luật ACC, Phường 13