Vệ Sinh Công Nghiệp Hà Nội

Thông tin chi tiết

Địa chỉ T8 P. Minh Khai, Khu đô thị Times City, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 097 867 89 09
Trang web vesinhvietclean.com
Vị trí chính xác 20.993.920.799.999.900, 1.058.695.352


Địa chỉ Vệ Sinh Công Nghiệp Hà Nội ở đâu?

T8 P. Minh Khai, Khu đô thị Times City, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Vệ Sinh Công Nghiệp Hà Nội như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-20:00], Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Công Ty Vệ Sinh Sao Việt, Phường 15