Ven Sông Riverside Hotel, Phước Thuận

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Cầu Sông Kinh, Phước Thuận, Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 6519 888
Trang web vensonghotel.com
Vị trí chính xác 10.511.226.599.999.900, 107.404.129


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Hoàng Gia Motel Long Hải, TT. Long Hải