Venesa Trần Nguyên Hãn

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 268 Trần Nguyên Hãn, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 1800 588871
Trang web business.site
Vị trí chính xác 20.844.314, 106.669.861


Địa chỉ Venesa Trần Nguyên Hãn ở đâu?

268 Trần Nguyên Hãn, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Venesa Trần Nguyên Hãn như thế nào?

Chủ Nhật:[09:00-20:00], Thứ Hai:[09:00-20:00], Thứ Ba:[09:00-20:00], Thứ Tư:[09:00-20:00], Thứ Năm:[09:00-20:00], Thứ Sáu:[09:00-20:00], Thứ Bảy:[09:00-20:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Linh Trần Beauty Center, Phường 3