Venezia Beach Bình Châu – Thắng Hải

Thông tin chi tiết

Địa chỉ QL55, Thắng Hải, Hàm Tân, Bình Thuận 77000, Việt Nam
Số điện thoại 093 666 77 72
Trang web
Vị trí chính xác 10.573.369, 1.075.745.468


Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3175b90eb453e6ad:0x25ac01f40cc3ef8b

Xem thêm:  Hòa Villas Da Nang - Đà Nẵng 550000