Vera

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 56 P. Nguyễn Đức Cảnh, An Biên, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 1800 6709
Trang web vera.com.vn
Vị trí chính xác 208.550.145, 1.066.769.956


Địa chỉ Vera ở đâu?

56 P. Nguyễn Đức Cảnh, An Biên, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Vera như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-21:30], Chủ Nhật:[09:00-21:30], Thứ Hai:[09:00-21:30], Thứ Ba:[09:00-21:30], Thứ Tư:[09:00-21:30], Thứ Năm:[09:00-21:30], Thứ Sáu:[09:00-21:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  iBasic - Khu phố 2