Verdell

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 335 P. Văn Cao, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0816 465 999
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 208.314.436, 1.067.028.898


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cơ Sở Bánh Mì Thanh Trúc 1 - Chính Gián