Việc Làm Siêu Thị – Tân Hưng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 469 Đ.Nguyễn Hữu Thọ, Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 880 33 32
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.741.022.899.999.900, 10.670.204.299.999.900


Địa chỉ Việc Làm Siêu Thị ở đâu?

469 Đ.Nguyễn Hữu Thọ, Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Việc Làm Siêu Thị như thế nào?

Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x31752f7cdd80ce81:0xf09205ecf20f0ee0

Xem thêm:  Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng - Hòa Thuận Đông