Viện Chuyên Tu, Long Thành

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 34-36 Cau Xe, ap Binh Lam, Long Thành, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0251 2640 013
Trang web vienchuyentu.com
Vị trí chính xác 10.799.023.199.999.900, 10.697.051.309.999.900


Địa chỉ Viện Chuyên Tu ở đâu?

34-36 Cau Xe, ap Binh Lam, Long Thành, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Viện Chuyên Tu như thế nào?

Thứ Năm:[04:00-11:45], Thứ Sáu:[04:00-11:45], Thứ Bảy:[04:00-12:00], Chủ Nhật:[04:00-12:00], Thứ Hai:[Đóng cửa], Thứ Ba:[04:00-11:45], Thứ Tư:[04:00-11:45]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Chùa Tân Phước - Tân Thạnh Đông