Viện kiểm sát Nhân dân TP. Hải Phòng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ RPR6+V66, Lê Hồng Phong, Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3838 308
Trang web vienkiemsathaiphong.gov.vn
Vị trí chính xác 208.421.739, 10.671.051.539.999.900


Địa chỉ Viện kiểm sát Nhân dân TP. Hải Phòng ở đâu?

RPR6+V66, Lê Hồng Phong, Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Viện kiểm sát Nhân dân TP. Hải Phòng như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-16:30], Thứ Ba:[07:30-16:30], Thứ Tư:[07:30-16:30], Thứ Năm:[07:30-16:30], Thứ Sáu:[07:30-16:30], Thứ Bảy:[Đóng cửa]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Viện Kiểm Sát Nhân Dân Huyện Dầu Tiếng - Hùng Vương