Viện Y học biển Việt Nam – Vietnam National Institute of Maritime Medicine

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Võ Nguyên Giáp, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng 181050, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3519 317
Trang web vinimam.org.vn
Vị trí chính xác 20.830.417.999.999.900, 1.066.849.551


Địa chỉ Viện Y học biển Việt Nam - Vietnam National Institute of Maritime Medicine ở đâu?

Võ Nguyên Giáp, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng 181050, Việt Nam

Giờ làm việc của Viện Y học biển Việt Nam - Vietnam National Institute of Maritime Medicine như thế nào?

Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Phòng Khám Nhi Đồng Sài Gòn - Long Xuyên - Mỹ Long