Viet Tien Fashion Shop, TT. Hóc Môn

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 18, Le Loi Street, Hoc Mon District, TT. Hóc Môn, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 947 46 66
Trang web viettien.com.vn
Vị trí chính xác 108.889.541, 106.593.572


Địa chỉ Viet Tien Fashion Shop ở đâu?

18, Le Loi Street, Hoc Mon District, TT. Hóc Môn, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Viet Tien Fashion Shop như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[08:00-17:00], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cửa Hàng Thời Trang YODY Xô Viết Nghệ Tĩnh - Hoà Cường Nam